Makaleler

Lansinoh 2017 Uluslararası Emzirme Araştırması - Çalışırken Emzirmek

Yayın tarihi: 25 Eylül 2017

Emzirmek, bir bebeği beslemenin en doğal ve en sağlıklı yoludur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk 6 ay sadece anne sütü ve 2 yıla kadar emzirmenin sürdürülmesini öneriyor. Tüm ülkelerde annelerin daha uzun süre emzirebilmelerini destekleyen Lansinoh, uluslararası çapta annelerin emzirme tutum ve davranışlarını araştırıyor. Türkiye’ye özel sorulara da yer verilen araştırmada ev dışında çalışan annelerin günlük 1.5 saatlik emzirme izinlerini kullanmaları, iş yerinde süt sağım olanakları, iş arkadaşlarının ve şirketlerinin destekleri üzerinde duruldu. Lansinoh Uluslararası Emzirme Araştırması 2017’ye Türkiye’den 1000’in üzerinde anne katıldı. 9 ülke ve 12 bini aşkın annenin dahil olduğu bu araştırmada dikkat çekici sonuçlar yer alıyor.

Emzirme Sürelerinde Türkiye Başı Çekmeye Devam Ediyor

Araştırmaya katılan ülkeler arasında Türkiye %38 oranında 12 ayın üzerinde emzirme hedefi olan anneler ile başı çekiyor. En kısa emzirme süresine sahip Fransa’da ise annelerin %77’si bebeklerini en fazla 6 ay emzirdiklerini belirtiyor. Tüm ülkeler arasında gerçekleşen emzirme sürelerine bakıldığında, 12 ayın üstünde bebeğini emziren annelerin oranı %28 ile en yüksek Türkiye ve Brezilya’da. Çalışan annelerin toplam emzirme süreleri de bu oranlarla paralellik gösteriyor.

Çalışan anneler özelindeki sonuçlara baktığımızda, annelerin %23’ü bebeklerini en az 6 ay sadece anne sütü verdiğini belirtiyor, ortalama ise %21. Ortalama %44 iken çalışan annelerin %48’i sadece anne sütünün 4-6 ay arası yeterli olduğunu söylüyor. Çalışan annenin bebeği 2 aylıkken işe dönmek durumunda olduğu göz önünde bulundurulursa çalışan annelerin bebeklerine daha uzun süre anne sütü vermek için ciddi efor sarfettiği aşikar. Ev dışında çalışmayan annelerin bebeklerini sadece anne sütü ile besleme oranları ortalamanın altında olduğu da dikkat çekiyor.

Daha Uzun Süre Anne Sütü İçin Önce Anneye Destek

Emzirmenin en zorlu yanının ilk sırasında her sene olduğu gibi “Emzirmeye bağlı meme ucu çatlak ağrı ve acıları” yer alıyor. Bunu “Geceleri uyanmak zorunda kalmak” takip ediyor. Bu noktada aile içi destek ön plana çıkıyor. Türkiye’de annelerin 3’te 1’i aileleri tarafından desteklenmezse emzirmeyi bırakabileceklerini belirtiyor. Ev dışında çalışan annelerde bu oran çok daha düşük.

Annelerin %59’u iş arkadaşlarının ve yöneticilerinin iş yerinde sağım yapmalarını desteklediğini belirtiyor. Destek görmediklerini belirten annelerin çoğunluğu ise bu tutuma rağmen sağıma devam ediyor.

Süt İznini Kullanmak Herkes İçin Mümkün Olamıyor

Araştırmanın en çarpıcı sonuçları da süt izinlerinin kullanılabilmesi noktasında…
Türkiye’de ev dışında çalışan annelerin sadece %60’ı, iş yerinde yasal 1,5 saatlik süt izinleri kullanabileceklerini belirtti. Süt izinlerini kullanamayan annelerin sebepleri ise şöyle: %36 servis saatlerinin uygun olmaması veya iş yerinin evine uzaklığı, %23 yöneticinin tutumu ve %41 ise iş yoğunluğu.

Yasal doğum izninin 16 hafta olduğu ülkemizde, yeni anne isterse işvereninden 6 ay ücretsiz izin talep edebilir. Çalışan annelerin %68’i ücretsiz izin kullanmak istemediğini beyan etmektedir. Ücretsiz izin kullanmak isteyip de kullanamayan annelerin %55’i şirketine bunu sormaya çekiniyor, %26’sının şirketi kabul etmiyor ve annelerin ’i bu sebepten dolayı işini bırakmak durumunda kalıyor.

Lansinoh Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Derya İşçioğlu, “Çalışan anneler bebekleri 2 aylıkken işe dönmek durumunda kalıyorlar. Emzirme dönemi, annelerin hem duygusal hem de fiziksel desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönem. Araştırma gösteriyor ki tüm anneler için hem iş hem de ailesinin desteği çok önemli. Şirketlerin, bu konunun üzerine eğilmesi, çalışanlarını bilgilendirmesi ve yeni anneleri desteklemesi daha sağlıklı nesiller için değerli bir adım olacaktır.”.

İlgili Kategoriler

Lansinoh Araştırmalari Sonuçları   Ürünler Hakkında Merak Ettikleriniz   Lansinoh Hakkında Haberler   Emzirme   Emzirmeyi Sürdürme  

İlgili ürünler